Welcome to Nanjing Dahua Special Belt Knit Co., Ltd

You can contact us as follows:

Company Name :

Nanjing Dahua special Belt Knit Co,. LTD
Address: Zhongshan Science and Technology
  Garden Town ,Luhe District
  Nanjing,Jiangsu P.R. China (210048)
Contact Person : Mr. Gao Changchun
Contact Phone : 0086 25 57053551
Company Fax : 0086 25 57796384
Email: dahua@dahua-sling.com